BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, pok 319
tel. miejski: 22 628 18 02
e-mail: sekretariat.ci@pw.edu.pl
www: www.ci.pw.edu.pl

Service Desk IT (Pomoc Informatyczna)
Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20, klatka C, pokój nr 8, 00-668 Warszawa
tel. wew.: 5999
email: 5999@pw.edu.pl

Dyrektor

dr inż. Janusz Stańczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5392
e-mail: Dyrekcja.CI@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

mgr inż. Jarosław Mazanka-Rewekant


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5392
e-mail: Dyrekcja.CI@pw.edu.pl

Sekretariat

Dominika Szczepańska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5392
e-mail: Dominika.Szczepanska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Mariusz Sampławski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 2046
e-mail: Mariusz.Samplawski@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

mgr Aldona Korba-Jończyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6122
e-mail: Aldona.Jonczyk@pw.edu.pl

Zarządzanie licencjami i uprawnieniami oprogramowania inżynierskiego

inż. Piotr Przerwa


tel. kom: 723-084-503
e-mail: Piotr.Przerwa@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni:

mgr inż. Elwira Banach-Ciura


tel. wew.: (22) 234 + wew: 2045
e-mail: Elwira.Banach@pw.edu.pl

mgr Magdalena Gagatko


e-mail: Magdalena.Gagatko@pw.edu.pl

mgr Michał Hermanowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 2044
e-mail: Michal.Hermanowski@pw.edu.pl