BIP PW / Ogłoszenia

Informacja w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja w sprawie wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na wykonanie usługi grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wytworzył(a): Kanclerz PW

w dniu: 27.09.2022

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2022 10:49

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.09.2022 10:53