•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

R.a. 2018/2019

Terminarz posiedzeń:

 • 04.09.2018 r.
 • 25.09.2018 r.
 • 30.10.2018 r.
 • 27.11.2018 r.
 • 18.12.2018 r.
 • 29.01.2019 r.
 • 26.02.2019 r.
 • 26.03.2019 r.
 • 16.04.2019 r.
 • 28.05.2019 r.
 • 25.06.2019 r.
 • 24.09.2019 r.

Skład Rady Wydziału:

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień dr habilitowanego

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Czarnocki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Dacko, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
 • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
 • dr hab. inż. Cezary Galiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marian Gieras, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 • dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz
 • dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Nataliya Kizilova, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Grzegorz Krzesiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż Janusz Lewandowski
 • dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • dr hab. inż. Janusz Piechna, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof  Sybilski
 • dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek
 • prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
 • dr hab. inż. Marcin Żugaj

Inni nauczyciele akademiccy - nieposiadający tytułu profesora lub stopnia dr hab.

 • dr inż. Stanisław Gepner
 • dr inż. Dominik Głowacki
 • dr inż. Michał Kowalik
 • dr inż. Rafał Laskowski
 • dr inż. Paweł Malczyk
 • dr inż. Krzysztof Mianowski
 • dr inż. Rafał Perz
 • dr inż. Marta Poćwierz
 • dr inż. Jacek Szymczyk
 • mgr inż. Marek Tracz
 • dr inż. Maciej Zasuwa
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • mgr inż. Krzysztof Drabarek
 • mgr inż. Dariusz Kisiel
 • Tomasz Należyty
 • mgr inż. Ewa Stefaniak
 • mgr Izabela Szulc
Delegaci Rady Doktorantów - członkowie Rady Wydziału
 • mgr inż. Alicja Sabady
Delegaci studentów – członkowie Rady Wydziału
 • Maksymilian Augustyn
 • Kamil Jankowski
 • Rafał Kakareka
 • Barbara Kominek - Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 
 • Michał Konarski
 • Agnieszka Łagodzińska
 • Manh Tung Nguyen
 • Natalia Pieśniewska
 • Michał Radziwonowicz
 • Alicja Radzyniak
 • Zuzanna Rowińska
 • Katarzyna Stęczniewska
 • Paweł Wałkuski

Osoby zaproszone (z głosem doradczym)

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
 • Dorota Bąk
 • dr hab. inż. Stanisław Bogdański, prof. uczelni
 • mgr inż. Andrzej Bryła
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Gogół
 • doc. dr hab. inż. Bohdan Jancelewicz
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral
 • prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
 • prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens
 • prof. dr hab. Jerzy Lewitowicz
 • doc. dr inż. Wiesław Łucjanek
 • dr hab. inż. Krystyna Majorkowska-Knap, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Miller
 • dr inż. Witold Mirski
 • dr hab. inż. Zbysław Pluta, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Józef Portacha
 • dr hab. inż.  Janusz Przastek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Przygodzki, prof. uczelni
 • doc. dr inż. Edward Radwański
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szumanowski
 • dr inż. Zbigniew Walczak
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 • prof. dr hab. inż. Marek Żochowski

Przedstawiciel Związku NSZZ „Solidarność”

 • dr inż. Adam Ruciński

Sekretarz Rady Wydziału

 • mgr inż. Agnieszka Hibner

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.03.2019 14:36