•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Geodezji i Kartografii

R.a. 2018/2019

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

 • 25 października 2018
 • 22 listopada 2018
 • 13 grudnia 2018
 • 24 stycznia 2019
 • 14 marca 2019
 • 25 kwietnia 2019
 • 20 maja 2019
 • 27 czerwca 2019
 • 4 lipca 2019
 • 11 lipca 2019 (termin rezerwowy)

Rada Wydziału Geodezji i Kartografii PW

Dziekan Wydziału

 • prof. dr hab. Alina Maciejewska

Prodziekani

 • dr hab. Paweł Bylina - Prodziekan ds. Ogólnych
 • dr hab. inż. Jerzy Chmiel - Prodziekan ds. Studiów
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta - Prodziekan ds. Studenckich
 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni - Prodziekan ds. Nauki

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska - Malina, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska - Mikulska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Anna Bielska
 • dr hab. inż. Adrianna Czarnecka
 • dr hab. inż. Waldemar Izdebski
 • dr hab. inż. Marcin Karabin
 • dr hab. Michał Kruczyk
 • dr hab. inż. Przemysław Kupidura
 • dr hab. inż. Tomasz Liwosz
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
 • dr hab. inż. Paweł Pędzich
 • dr hab. inż. Ryszard Szpunar
 • dr hab. inż. Marek Woźniak
 • dr hab. inż. Janina Zaczek-Peplinska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi

 • dr inż. Krzysztof Bakuła        
 • dr inż. Tomasz Budzyński 
 • mgr inż. Iwona Jankowska
 • dr inż. Joanna Jaroszewicz
 • dr inż. Dominik Próchniewicz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr. Iwona Kępa
 • mgr Bożena Michna                             
 • mgr inż. Katarzyna Szulczewska 

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Magdalena Pilarska

Przedstawiciele studentów Wydziału

 • Kamil Choromański                                            
 • Jakub Dymowski                                                 
 • Izabela Fijałkowska                                              
 • Jakub Kaczorowski                                                        
 • Agnieszka Lemańczyk                                      
 • Gabriela Szewczuk
 • Michał Wyrzykowski
 • Tymoteusz Wysocki        

Sekretarz Rady Wydziału

 1. mgr inż. Katarzyna Szulczewska

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 10.06.2019 10:40