•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Inżynierii Produkcji

R.a. 2018/2019

Terminarz posiedzeń:

 • 2018-10-23
 • 2018-11-27
 • 2018-12-18
 • 2019-01-29
 • 2019-02-26
 • 2019-03-26
 • 2019-04-16
 • 2019-05-28
 • 2019-06-25
 • 2019-09-24

Skład Rady Wydziału:

Dziekan i prodziekani

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki - dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów - dr inż. Grzegorz Wróblewski
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Robert Biernacki
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Anglojęzycznych - dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marcin Bajkowski
 • dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marcin Białas
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Garbarski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Eryk Głodziński
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 • dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mariusz Magier
 • prof. dr hab. Stanisław Marciniak
 • dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Lech Olejnik, prof. uczelni 
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk
 • dr hab. inż. Georgij Petriaszwili
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło 
 • dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Marek Radomski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Adam Rogowski
 • dr hab. inż. Marek Rozenek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
 • dr hab. inż. Sławomir Świłło
 • dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński
 • dr hab. inż. Tadeusz Witkowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński
 • dr hab. inż. Józef Zawora 
 • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska

Profesorowie – niepełny etat

brak

Przedstawiciele wykładowców, adiunktów i asystentów

 • dr inż. Robert Cacko 
 • dr inż. Janusz Domański 
 • dr inż. Olgierd Goroch
 • dr inż. Roman Grygoruk
 • dr inż. Andrzej Kochański 
 • dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • dr inż. Paweł Skoczylas

Przedstawiciele pozostałych pracowników WIP

 • mgr inż. Mirosław Rafalski 
 • mgr  Małgorzata Stalkoper
 • mgr inż. Zbigniew Tumanow

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Karolina Łukasik

Przedstawiciele Samorządu Studentów WIP

 • Luiza Aleksandrowicz
 • Zuzanna Brzezińska
 • Marta Cesarska
 • Piotr Cieślak
 • Karolina Gerej
 • Patrycja Harasimowicz
 • Aleksandra Janota
 • Adrianna Kondras
 • Jakub Leszczyński
 • Aleksy Łyżwa
 • Adam Rębacz
 • Izabela Suplewska
 • Magdalena Suska
 • Dagmara Todros

Pełnomocnicy Dziekana WIP

 • ds. organizacji studiów - dr inż. Jarosław Misiak
 • ds. administracyjno-technicznych - mgr inż. Marek Materkowski
 • ds. promocji Wydziału - mgr inż. Małgorzata Zalewska-Traczyk
 • ds. BHP - mgr inż. Zbigniew Tumanow
 • ds. informatyzacji - dr inż. Piotr Czyżewski
 • ds. praktyk zawodowych - dr inż. Adam Zalewski
 • ds. zapewnienia jakości kształcenia - dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 • ds. obsługi audiowizualnej - dr inż. Artur Soroczyński
 • ds. rozliczeń dydaktycznych - mgr inż. Mirosław Rafalski
 • ds. edukacji międzynarodowej - dr inż. Stanisław Strzelczak
 • ds. studentów z krajów wschodnich - dr hab. inż. Kazimierz Waćkowski, prof. uczelni
 • ds. studentów z krajów Ameryki Łacińskiej - dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. uczelni
 • ds. archiwizacji osiągnięć naukowych – mgr inż.  Michał Haraburda
 • Przewodniczący Komisji Stypendialnej - dr inż. Jerzy Jakubowski
 • ds. projektów badawczo-rozwojowych dr inż. Przemysław Oborski
 • Biuro ds. współpracy z pracodawcami - mgr inż. Elżbieta Kuźba
 • Koordynator ds. Programu Erasmus - Kamila Ceran

Przedstawiciele z głosem doradczym

 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - mgr inż. Andrzej Rutkowski
 • Przedstawiciel ZNP - Krystyna Szczepańska
 • Wydziałowy Rzecznik Zaufania dr inż. Tadeusz Kowalski

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
 • prof. dr Herbert Czichon
 • dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Stefan Jakucewicz
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kocańda
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 • prof. dr hab. inż. Hieronim Kubera
 • dr hab. inż. Sławomir Lamowski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Mieczysław Marciniak, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Marciniak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski 
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybysz
 • prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
 • prof. dr inż. Maciej Szafarczyk

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:21

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.03.2019 14:31