•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Decyzja nr 252/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • mgr inż. Mateusz Bednarski - przewodniczący;
  • mgr Katarzyna Kulińska - pracownik;
  • Dominika Danielczyk - studentka - odwołana decyzją nr 121/2021 Rektora PW z dnia 27.05.2021 r.
  • Radosław Duda - student;
  • Jakub Kamiński - student;
  • Urszula Lis - studentka;
  • Gabriela Snarska - studentka - odwołana decyzją nr 121/2021 Rektora PW z dnia 27.05.2021 r.;
  • Hubert Łukawiecki - student -  powołany decyzją nr 121/2021 Rektora PW z dnia 27.05.2021 r.;
  • Jan Przybysz - student - powołany decyzją nr 121/2021 Rektora PW z dnia 27.05.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:53

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.05.2021 15:57