•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Decyzja nr 266/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • mgr inż. Mateusz Żurawski - przewodniczący;
  • mgr Katarzyna Kulińska - pracownik;
  • Radosław Duda - student;
  • Jakub Kamiński - student;
  • Urszula Lis - studentka (odwołana Decyzją nr 33/2022 Rektora PW);
  • Hubert Łukawiecki - student;
  • Jan Przybysz - student;
  • Urszula Lotczyk - studentka (powołana Decyzją nr 33/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 33/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:53

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 09:01