•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Decyzja nr 250/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

 • mgr inż. Grzegorz Kamiński - przewodniczący;
 • dr inż. Witold Mirski - pracownik;
 • dr inż. Marta Poćwierz - pracownik;
 • Barbara Makarewicz - studentka - odwołana Decyzją nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r.;
 • Michał Siniarski - student - odwołany Decyzją nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r.;
 • Piotr Siwiński - student;
 • Michał Radziwonowicz - student - odwołany Decyzją nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r.;
 • Aleksandra Kaleta - studentka, powołana Decyzją nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r.;
 • Wojciech Ostrowski - student, powołany Decyzją nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r.;
 • Adam Różycki - student, powołany Decyzją nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r., odwołany Decyzją nr 70/2021 Rektora PW z dnia 30.03.2021 r.;
 • Zuzanna Gajewska – studentka, powołana Decyzją nr 70/2021 Rektora PW z dnia 30.03.2021 r.

Decyzja nr 44/2021 Rektora PW z dnia 18.02.2021 r.

Decyzja nr 70/2021 Rektora PW z dnia 30.03.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.02.2021 14:36

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 31.03.2021 14:52