•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Decyzja nr 263/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • mgr Ewelina Szczęsna - przewodnicząca;
  • Mariusz Dwużniak - student;
  • Maciej Kraszewski - student;
  • Bartłomiej Sobieski - student;
  • Patryk Świątek - student;
  • Łukasz Grabarski - student (powołany Decyzją nr 31/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 31/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 08:57