•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Materiałowej

Decyzja nr 247/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Emilia Skołek - przewodnicząca;
  • mgr Iwona Gusta - pracownik;
  • Julia Filipow - studentka;
  • Michał Król - student;
  • Anna Ronkiewicz - studentka;
  • Filip Ślaski - student.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 10:05