•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Lądowej

Decyzja nr 261/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Wioletta Jackiewicz - Rek - przewodnicząca;
  • mgr inż. Urszula Łabanowska - pracownik- wiceprzewodnicząca;
  • mgr Dorota Duszyńska - pracownik;
  • Paulina Burska - studentka - odwołana decyzją nr 77/2022 Rektora PW;
  • Anita Dudek - studentka;
  • Julia Skwarek - studentka;
  • Jakub Zabawski - student;
  • Zuzanna Sarnecka - studentka - powołana decyzją nr 77/2022 Rektora PW.

Decyzja nr 77/2022 Rektora PW z dnia 23.03.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:31

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.03.2022 08:06