•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Lądowej

Decyzja nr 246/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Wioletta Jackiewicz - Rek - przewodnicząca;
  • mgr inż. Urszula Łabanowska - pracownik;
  • Karol Bączek - student; 
  • Paweł Oziemblewski - student;
  • Jakub Zabawski - student;
  • Paulina Burska - studentka (powołana decyzją nr 59/2021 Rektora PW z dnia 12.03.2021).

Decyzja nr 59/2021 Rektora PW z dnia 12.03.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:31

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.03.2021 10:43