•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Decyzja nr 245/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni - przewodniczący;
  • Magdalena Walicka - pracownik (odwołana decyzją nr 166/2021 Rektora PW z dnia 12.07.2021 r.);
  • Andrzej Cecuga - student;
  • Zuzanna Jóźwik - studentka;
  • Albert Kiciński - student;
  • Piotr Porada - student;
  • Olga Przychodzeń - studentka - odwołana decyzją nr 52/2021 Rektora PW z dnia 2.03.2021 r.;
  • Patryk Szczygielski – student - powołany decyzją nr 52/2021 Rektora PW z dnia 2.03.2021 r.;
  • mgr Jolanta Walicka-Słowikowska - powołana decyzją nr 166/2021 Rektora PW z dnia 12.07.2021 r.

Decyzja nr 52/2021 Rektora PW z dnia 2.03.2021 r.
Decyzja nr 166/2021 Rektora PW z dnia 12.07.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 15.07.2021 15:36