•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Decyzja nr 259/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - przewodniczący;
  • mgr Ewelina Ziętek - pracownik (odwołana decyzją nr 50/2022 Rektora PW z dnia 21.02.2022 r.);
  • mgr Joanna Wiśniewska - pracownik (powołana decyzją nr 50/2022 Rektora PW z dnia 21.02.2022 r.);
  • Piotr Biront - student;
  • Jakub Fenert - student (odwołany decyzją nr 30/2022 Rektora PW);
  • Laura Kuna - studentka;
  • Julia Ługowska - studentka (odwołana decyzją nr 30/2022 Rektora PW);
  • Maja Pękul - studentka (odwołana decyzją nr 30/2022 Rektora PW);
  • Rozalia Bernat - studentka (powołana decyzją nr 30/2022 Rektora PW);
  • Jakub Borek - student (powołany decyzją nr 30/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 30/2022 Rektora PW z dnia 3/02/2022 r.

Decyzja nr 50/2022 Rektora PW z dnia 21/02/2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.10.2019 15:40

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.02.2022 12:55