•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Decyzja nr 244/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - przewodniczący;
  • mgr Ewelina Ziętek - pracownik;
  • Piotr Biront - student;
  • Wiktoria Filisińska - studentka;
  • Julia Ługowska - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.10.2019 15:40

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 09:45