•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Geodezji i Kartografii

Decyzja nr 258/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Krzysztof Bakuła - przewodniczący;
  • mgr Monika Zarzyńska - pracownik;
  • Jakub Dymowski - student;
  • Aleksandra Karkocha - studentka (odwołana decyzją nr 40/2022 Rektora PW);
  • Piotr Polakowski - student;
  • Aleksandra Wojda - studentka (odwołana decyzją nr 40/2022 Rektora PW);
  • Michał Wyrzykowski - student;
  • Julia Dobrowolska - studentka (powołana decyzją nr 40/2022 Rektora PW);
  • Magdalena Krawczyk - studentka (powołana decyzją nr 40/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 40/2022 Rektora PW z dnia 9.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.03.2020 11:50

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 10.02.2022 10:00