•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Geodezji i Kartografii

Decyzja nr 243/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Krzysztof Bakuła - przewodniczący;
  • mgr Monika Zarzyńska - pracownik;
  • Jakub Dymowski - student;
  • Aleksandra Majcher - studentka;
  • Piotr Polakowski - student;
  • Aleksandra Wojda - studentka;
  • Michał Wyrzykowski - student.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.03.2020 11:50

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 09:42