•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Elektryczny

Decyzja nr 241/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • doc. dr inż. Wojciech Urbański - przewodniczący;
  • Łukasz Baran - student;
  • Mikołaj Krause - student;
  • Mateusz Kręzel - student;
  • Aleksandra Kwiatkowska - studentka;
  • Zuzanna Przymierska - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.10.2019 09:47

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 09:34