•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Chemiczny

Decyzja nr 254/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Iwona Głuch-Dela - przewodnicząca;
  • Joanna Howis - studentka;
  • Patrycja Kajdzik - studentka (odwołana Decyzją nr 27/2022 Rektora PW);
  • Monika Kudelska - studentka (odwołana Decyzją nr 27/2022 Rektora PW);
  • Zuzanna Lewandowska - studentka;
  • Karolina Korolczuk - studentka (powołana Decyzją nr 27/2022 Rektora PW);
  • Olivier Dietz - student (powołany Decyzją nr 27/2022 Rektora PW);
  • Patrycja Feltynowska - studentka (powołana Decyzją nr 27/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 27/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:29

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 08:49