•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Chemiczny

Decyzja nr 239/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2019 r.

  • dr inż. Iwona Głuch - Dela - przewodnicząca;
  • Elżbieta Wójcik - pracownik;
  • Monika Kudelska - studentka
  • Klaudia Latoszek - studentka (odwołana decyzją nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.);
  • Kaja Przypaśniak - studentka (odwołana decyzją nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.);
  • Grzegorz Staros - student (odwołany decyzją nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.);
  • Joanna Howis - studentka (powołana decyzją nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.);
  • Zuzanna Lewandowska - studentka (powołana decyzją nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.);
  • Sandra Mądra - studentka (powołana decyzją nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.).

Decyzja nr 49/2021 Rektora PW z dnia 26.02.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:29

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 01.03.2021 15:21