•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Decyzja nr 238/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Cezary Wiśniewski - przewodniczący;
  • Mariusz Ambroziak - student;
  • Natalia Gasik - Kowalska - studentka;
  • Patrycja Mossakowska - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 09:25