•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Architektury

Decyzja nr 252/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr Iwona Szustakiewicz - przewodnicząca;
  • dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz, pracownik - sekretarz;
  • Agnieszka Jarosz - studentka (odwołana Decyzją nr 25/2022 Rektora PW);
  • Karolina Pajchel - studentka;
  • Michał Rychlewski - student;
  • Jakub Szymański - student (odwołany Decyzją nr 25/2022 Rektora PW);
  • Hanna Batyńska - studentka (powołana Decyzją nr 25/2022 Rektora PW);
  • Jan Królikowski - student (powołany Decyzją nr 25/2022 Rektora PW).

Decyzja nr 25/2022 Rektora PW z dnia 3.02.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.10.2019 09:39

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 07.02.2022 08:44