•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Architektury

Decyzja nr 237/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr Iwona Szustakiewicz - przewodnicząca;
  • dr inż. arch. Joanna Klimowicz - pracownik;
  • Agnieszka Jarosz - studentka;
  • Michał Rychlewski - student;
  • Patrycja Superczyńska - studentka;
  • Jakub Szymański- student.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.10.2019 09:39

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 09:23