•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Decyzja nr 251/2021 Rektora PW z dnia 15.10.2021 r.

  • dr inż. Krzysztof Urbaniak - przewodniczący; 
  • dr Cezary Woźniak - pracownik;
  • Marta Jagiełło - studentka;
  • Dominika Kraska - studentka;
  • Katarzyna Kuśmierczyk - studentka;
  • Małgorzata Lis - studentka;
  • Karolina Marciniak - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.10.2019 14:27

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.10.2021 12:42