•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Decyzja nr 236/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Krzysztof Urbaniak - przewodniczący;
  • Agnieszka Grzejszczak studentka;
  • Magdalena Jagiełło - studentka;
  • Dominika Kraska - studentka;
  • Katarzyna Kuśmierczyk - studentka;
  • Małgorzata Lis - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.10.2019 14:27

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 09:20