•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Zarządzania

Decyzja nr 280/2021 Rektora PW z dnia 18.10.2021 r.

  • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
  • dr Marta Kruk - pracownik;
  • mgr Mariia Międzybrodzka - pracownik;
  • mgr Piotr Furmanek - doktorant;
  • mgr Justyna Kacprzak - doktorantka;
  • mgr Agnieszka Kaczorowska - doktorantka;
  • mgr Marek Zawada - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:50

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 09:38