•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Mechatroniki

Decyzja nr 286/2021 Rektora PW z dnia 20.10.2021 r.

  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska - przewodnicząca;
  • mgr inż. Maria Baczewska - doktorantka;
  • mgr inż. Piotr Stępień - doktorant;
  • mgr inż. Maciej Zams - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:43

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 13:47