•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Decyzja nr 277/2021 Rektora PW z dnia 18.10.2021 r

  • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński - przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk - pracownik;
  • mgr Agnieszka Geras - doktorantka;
  • mgr Stanisław Kaźmierczak - doktorant;
  • mgr Małgorzata Łazęcka - doktorantka;
  • mgr Marcin Zubilewicz - doktorant;
  • mgr Adam Żychowski - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:40

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 09:31