•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Materiałowej

  • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz - przewodnicząca;
  • mgr inż. Kamil Dydek - doktorant - odwołany decyzją nr 76/2022 Rektora PW;
  • mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - doktorant;
  • mgr inż. Anna Czajka - powołana decyzją nr 76/2022 Rektora PW

Decyzja nr 279/2020 Rektora PW z dnia 23.10.2020 r.

Decyzja nr 76/2022 Rektora z dnia 21.03.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 10:30

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 22.03.2022 12:50