•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Lądowej

Decyzja nr 285/2021 Rektora PW z dnia 20.10.2021 r.

  • prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak - przewodniczący;
  • mgr Teresa Banasiak - pracownik;
  • mgr inż. Karol Bocholc - doktorant;
  • mgr inż. Tomasz Kułakowski - doktorant;
  • mgr inż. Robert Łataś - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 08:31

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 13:45