•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Fizyki

Decyzja nr 282/2021 Rektora PW z dnia 20.10.2021 r.

  • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk - przewodniczący;
  • mgr inż. Agata Jarocka - doktorantka;
  • mgr inż. Iga Ostromęcka - doktorantka;
  • mgr inż. Diana Pawłowska - doktorantka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:21

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 11:41