•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Komisja powołana na rok akademicki 2021/2022

  • dr hab. inż. Jarosław Piotr Turkiewicz, prof. uczelni - przewodniczący;
  • mgr inż. Łukasz Chorchos - doktorant;
  • mgr inż. Mariusz Piotr Drabecki - doktorant.

Decyzja nr 294/2021 Rektora PW z dnia 25.10.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 25.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2021 08:25

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2021 08:25