•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Chemiczny

Decyzja nr 274/2021 Rektora PW z dnia 18.10.2021 r.

  • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni - przewodnicząca;
  • dr inż. Iwona Głuch-Dela - pracownik;
  • mgr inż. Krzesimir Korona - doktorant;
  • mgr inż. Michał Kukielski - doktorant;
  • mgr inż. Julita Pachla - doktorantka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:13

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 09:25