•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Architektury

Decyzja nr 281/2021 Rektora PW z dnia 20.10.2021 r.

  • dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni - przewodniczący;
  • mgr inż. Anna Jachimowicz - doktorantka;
  • mgr inż. arch. Agnieszka Lewandowska - doktorantka;
  • mgr inż. arch. Karolina Ostrowska - Wawryniuk - doktorantka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:10

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 20.10.2021 11:37