•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Zarządzania

  • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
  • mgr Ewelina Korzeniowska - pracownik;
  • mgr Piotr Furmanek - doktorant;
  • mgr Justyna Kacprzak - doktorantka;
  • mgr Agnieszka Kaczorowska - doktorantka;
  • mgr Mateusz Rafalik - doktorant;
  • mgr Marek Zawada - doktorant;
  • mgr Marta Kruk - pracownik (powołana Decyzją Rektora nr 293/2020 z dnia 4.11.2020 r.);
  • mgr Mariia Miedzybrodzka - pracownik (powołana Decyzją Rektora nr 293/2020 z dnia 4.11.2020 r.). 

Decyzja nr 270/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020r.

Decyzja nr 293/2020 Rektora PW z dnia 4.11.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:50

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:54