•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Transportu

  • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni - przewodniczący;
  • dr inż. Piotr Gołębiowski - pracownik;
  • mgr inż. Anna Górka - doktorantka;
  • mgr inż. Zuzanna Zysk - doktorantka;
  • mgr inż. Katarzyna Mróz - doktorantka.

Decyzja nr 269/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:46

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:46