•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Mechaniczny Technologiczny

  • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni - przewodnicząca;
  • mgr Małgorzata Ciepłowska - pracownik;
  • mgr inż. Rafał Drobnicki - doktorant;
  • mgr inż. Adrian Kopytowski - doktorant;
  • mgr inż. Mariusz Salwin - doktorant;
  • mgr inż. Beata Skowrońska - doktorantka.

Decyzja nr 266/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:36

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 04.08.2021 15:19