•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - przewodniczący;
  • mgr inż. Dawid Maleszyk - doktorant;
  • mgr inż. Artur Mościcki - doktorant.

Decyzja nr 286/2020 Rektora PW z dnia 27.10.2020r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 27.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 16:27

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 16:27