•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Materiałowej

  • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz - przewodnicząca;
  • mgr inż. Kamil Dydek - doktorant;
  • mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - doktorant.

Decyzja nr 279/2020 Rektora PW z dnia 23.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 10:30

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 24.02.2021 08:37