•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  • prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz - przewodniczący;
  • mgr inż. Nina Borzęcka - doktorantka;
  • mgr inż. Karol Ulatowski - doktorant.

Decyzja nr 265/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:32

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:32