•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  • prof. dr hab. Ewa Karwowska - przewodnicząca;
  • mgr inż. Bartosz Bednarz - doktorant;
  • mgr inż. Dominik Rogalski - doktorant;
  • mgr inż. Marta Wiśniewska - doktorantka.

Decyzja nr 264/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:28

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:28