•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Geodezji i Kratografii

  • dr inż. Krzysztof Bakuła - przewodniczący;
  • mgr inż. Arkadiusz Jagura - doktorant;
  • mgr inż. Magdalena Pilarska - doktorantka.

Decyzja nr 278/2020 Rektora PW z dnia 23.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 11:14

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 10:13