•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz WIL
mgr inż. Adrian Kopytowski Rada Doktorantów
mgr Joanna Kożuchowska SJO
Natalia Padykuła (odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021) Samorząd Studentów
Kamil Piechota (odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021) Samorząd Studentów
prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza WT
prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński WE
dr inż. Krzysztof Bakuła WGiK
dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni WMiNI
dr inż. Wiesława Ciesińska WBMiP
dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni WIChiP
dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni WMT
prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler WIBHiIŚ
dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni WIL
dr inż. Grzegorz Kunikowski WZ
prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz WEiTI
dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni WSiMR
dr inż. Marlena Piekut KNEiS
dr inż. Agnieszka Siemion WF
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk WMchtr
dr Iwona Szustakiewicz WA
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni WCh
prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska WMEiL
Klaudia Anuszewska (powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021) Samorząd Studentów
Jakub Jernaś (powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021 Samorząd Studentów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 10:54

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.08.2021 10:20