•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski WMT
dr hab. inż. Jarosław Domański WZ
dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni WMiNI
prof. dr hab. inż. Janusz Frączek WMEiL
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz WIL
prof. dr hab. inż. Marek Henczka WIChiP
dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni KNEiS
mgr inż. Adrian Kopytowski
(odwołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski WA
prof. dr hab. inż. Michał Malinowski WEiTI
mgr Anna Matuszewska WT
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz WSiMR
Klaudia Pyrsz
(odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni WCh
dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni WGiK
dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni WF
prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski WMchtr
prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak WE
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera WIM
dr hab. inż. Andrzej Pfitzner, prof. uczelni NSZZ "Solidarność"
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni WIBHiIŚ
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni WBMiP
dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni WAiNS
Zbigniew Reroń
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Patrycja Kajdzik
(powołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Krystian Jędrzejczak
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 10:23

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.03.2022 14:17