•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej

Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

mgr Beata Jankowska AC
Natalia Padykuła (odwołana uchwałą nr 80/L/2021 r. Senatu PW z dnia 24/02/2021) Samorząd Studentów
mgr inż. Lidia Przerwa AC
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni WMT
prof. dr hab. inż. Roman Barlik WE
mgr inż. Anna Czajka Rada Doktorantów
dr inż. Daniel Dębski NSZZ "Solidarność"
dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek WIL
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara WIM
dr inż. Jacek Korytkowski  WE
prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba WZ
dr hab. inż. Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni WF
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik WSiMR
prof. dr hab. Marek Maciejczak WAiNS
dr hab. inż. Agnieszka Malesińska WIBHiIŚ
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni WBMiP
prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski WEiTI
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal WIChiP
dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni WMchtr
mgr Lucyna Skwarko SJO
prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski WMEiL
dr hab. Jolanta Żak, prof. uczelni WT
Aleksandra Padykuła (powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021) Samorząd Studentów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 15:26

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 26.08.2021 10:18