•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Komisje Rektorskie

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia

kadencja 2020 - 2024

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - przewodniczący;
 • mgr inż. Henryk Gębarski - odwołany Decyzją nr 148/2021 Rektora PW z dnia 28.06.2021;
 • mgr Ewa Kałużna;
 • dr inż. Zbigniew Nosal;
 • dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. uczelni;
 • mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski;
 • mgr inż. Krzysztof Wilczyński;
 • dr inż. Cezary Wiśniewski;
 • przedstawiciel Samorządu Studentów PW;
 • przedstawiciel Rady Doktorantów PW;
 • dr Jolanta Ewartowska - powołana Decyzją nr 148/2021 Rektora PW z dnia 28.06.2021.

Decyzja nr 204/2020 Rektora PW z dnia 23.09.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.09.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 04.10.2016 12:42

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 30.06.2021 11:22