•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Zespół ds. nowelizacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

1. członkowie Rektorskiej Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję 2016-2020:

  • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW;
  • mgr inż. Krzysztof Wilczyński;
  • dr inż. Tadeusz Kowalski;
  • mgr Anna Matuszewska;
  • dr Elżbieta Święcicka-Füchsel;

2. Beata Jankowska - kierownik Działu Socjalnego.

Decyzja nr 280/2016 Rektora PW z dnia 7.12.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 08.12.2016 13:58

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 08.12.2016 13:58