•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Zespoł doradczy ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie z Centralnego Funduszu Pracowniczwgo dokształcania zawodowego pracowników

  • mgr Agata Kujawa - przewodnicząca;
  • mgr Monika Jobczyk, BSO;
  • inż. Elżbieta Orkan-Łęcka, KZ NSZZ "Solidarność";
  • mgr Jacek Trojanowski, RZ ZNP.

Zespół doradczy powołany na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Decyzja nr 259/2016 Rektora PW z dnia 25.11.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 02.12.2016 14:38

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 02.12.2016 14:38