•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

  • prof. dr hab. inż Hanna Michalak - odwołana decyzją nr 185/2019 Rektora PW z dnia 21.10.2019 r;
  • prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina;
  • dr hab. inż. Jarosław Korzeb.

Rzecznicy powołani do dnia 31.12.2020 r.

Decyzja nr 48/2017 Rektora PW z dnia 18.04.2017 r.

Decyzja nr 185/2019 Rektora PW z dnia 21.10.2019 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 19.04.2017 13:11

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 13.11.2020 09:24