•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Komisja ds. Nauki

kadencja 2016-2020
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga (WIChiP) - zmarł 18.11.2019;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek (WMEiL);
 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik (WE);
 • Edyta Głowacka (SS PW) - odowłana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • prof. dr hab. Stanisław Janeczko (WMiNI);
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (WIBHiŚ);
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (WMchtr);
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz (WIM);
 • dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni (WSiMR);
 • Joanna Rak (SS PW) - odwołana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. uczelni (WIBHiIŚ) - odowłany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak (WIP);
 • mgr inż. Zuzanna Krawczyk (RD PW) odwołana uchwałą nr 67/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.03.2017;
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (WBMiP);
 • prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki (WMEiL) - zmarł 11.12.2017 r.;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Robert Sobicecki (WIM);
 • dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, prof. uczelni (WIChiP);
 • prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski (WEiTI);
 • dr hab. inż. Wojciech Wróbel (WF);
 • prof. dr hab. Wojciech Wróblewski (Wch);
 • dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. uczelni (WGiK);
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński (WT);
 • Michał Kucki (SS PW) - powołany uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017; odwołany uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019;
 • Anna Brzostkowska (SS PW) - powołana uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 - odwołana uchwałą 165/XLIX/2018 z dnia 24.01.2018;
 • dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni (WIBHiIŚ) - powołanu uchwałą nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017; odwołany uchwałą nr 430/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 20.11.2019;
 • mgr inż. Jakub Kotwiński (RD PW) - powołany uchwałą nr 67/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.03.2017;
 • Karol Kaliński (SS PW) - powołany uchwałą nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018; odwołany uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019;
 • Aleksandra Martynowicz - powołana uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019, odwołana uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020;
 • Przemysław Grenda - powołany uchwałą nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019, odwołany uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020;
 • dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni (WIBHiIŚ) - powołana uchwałą nr 430/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 20.11.2019;
 • Maciej Gąsior (SS PW) - powołany uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020;
 • Katarzyna Tutaj (SS PW) - powołana uchwałą nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020.

Uchwała nr 3/XLIX/2016 Senatu PW z dnia 21.09.2016 r.
Załącznik do uchwały nr 12/XLIX/2016 r. Senatu PW z dnia 19.10.2016 r.
Uchwała nr 56/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.02.2017 r.
Uchwała nr 67/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 22.03.2017 r.
Uchwała nr 165/XLIX/2018 Senatu PW z dnia 24.01.2018 r.
Uchwała nr 290/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 23.01.2019 r.
Uchwała nr 430/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 20.11.2019 r.
Uchwała nr 450/XLIX/2020 Senatu PW z dnia 22.01.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 27.09.2016 15:28

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 29.01.2020 13:13