•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rzecznicy

Rzecznicy Zaufania

Uczelniany Rzecznik Zaufania

mgr Beata Sławik-Kaczyńska - Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Decyzja nr 213/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej

Lista Rzeczników Zaufania

Wydziały:

Administracji i Nauk Społecznych dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Architektura dr inż. arch. Grzegorz Rytel
Chemiczny dr hab. inż. Aldona Zalewska
Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin
Elektryczny mgr inż. Wojciech Janas
Fizyki dr inż. Magdalena Seroczyńska
Geodezji i Kartografii            dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. uczelni
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Nie wybrano
Inżynierii Lądowej dr inż. arch. Anna Tofiluk
Inżynierii Materiałowej mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak
Mechaniczny Technologiczny dr inż. Tadeusz Kowalski
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska prof. nzw. dr hab Ewa Karwowska
Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa dr hab. inż. Adam Ruciński
Mechatroniki dr hab. inż. Jacek Salach
Samochodów i Maszyn Roboczych  mgr Monika Wiczuk
Transportu mgr Ewa Bieńko
Zarządzania dr hab. Grzegorz Rządkowski
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku dr inż. Henryk Rode                                           

Jednostki pozawydziałowe:

Administracja Centralna mgr Beata Jankowska
Biblioteka Główna mgr Agnieszka Kowalczuk
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii dr Krzysztof Raszplewicz
Studium Języków Obcych dr Katarzyna Marchel
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Bożena Gronek       

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 13.04.2015 15:11

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 24.11.2022 10:33