BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady / Rady Programowe

Rada programowa studiów id

Skład Rady programowej studiów id na okres do końca kadencji 2020-2024:

  1. prof. dr hab. Stanisław Janeczko – przewodniczący; 
  2. dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni; 
  3. dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. uczelni; 
  4. prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak; 
  5. prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska; 
  6. dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni; 
  7. dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska; 
  8. prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski; 
  9. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski.

Decyzja nr 229/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 1/10/2022. 

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 03.10.2022 09:12

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 03.10.2022 09:12