•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady / Rady Naukowe

Rada Naukowa Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa

Rada powołana na kadencję 2020 - 2024

 • dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - przewodniczący;
 • dr hab. inż. Paweł Maksimowski, Wydział Chemiczny;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. uczelni, Wydział Elektryczny;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk, Wydział Fizyki;
 • dr inż. Piotr Grzybowski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, Wydział Inżynierii Materiałowej;
 • dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
 • prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
 • dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. uczelni, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk, Wydział Mechatroniki;
 • dr inż. Tomasz Mirosław, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia, Wydział Transportu;
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni, Wydział Zarządzania.

Decyzja nr 30/2021 Rektora PW z dnia 2 lutego 2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 02.02.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 03.02.2021 09:43

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 24.02.2023 12:27