•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady / Rady Naukowe

Rada Naukowa Centrum Badawczego Technologie Materiałowe

  • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz, Wydział Inżynierii Materiałowej PW -przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Wydział Mechatroniki PW,
  • prof. dr hab. inż. Jolanta Janczak-Rusch, EMPA - Swiss Federat Laboratories for Materials Science and Technology,
  • dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW,
  • dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni, Wydział Chemiczny PW,
  • dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Produkcji PW,
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Wydział Inżynierii Materiałowej PW,
  • prof. dr hab. inż. Robert Zalewski, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych,
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek, Wydział Fizyki PW.

 

Decyzja nr 327/2020 Rektora PW z dnia 4.12.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 04.12.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.04.2020 11:07

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 18.03.2021 15:40