•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Rady / Rady Naukowe

Rada Naukowa Centrum Badawczego Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny PW - przewodniczący,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW,
  • prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski, Wydział Mechatroniki PW,
  • dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni, Wydział Chemiczny PW,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, Wydział Inżynierii Produkcji PW,
  • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, CEZAMAT,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz, Wydział Elektryczny PW,
  • dr inż. Marcel Młyńczak, Wydział Mechatroniki PW,
  • prof. dr hab. Dariusz Plewczyński, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

 

Decyzja nr 327/2020 Rektora PW z dnia 4.12.2020 r

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 04.12.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.04.2020 11:08

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 17.02.2021 15:31