BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Mechatroniki

  1. dr inż. Roman Barczyk - przewodniczący;
  2. mgr Katarzyna Drohobycka, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. Arkadiusz Chyliński - student;
  4. Jakub Mantey - student;
  5. Maria Muszyńska - studentka;
  6. Mikołaj Stasiak - student;
  7. Angelika Szor - studentka.

Decyzja nr 279/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 15.11.2019 13:19

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 14.02.2024 12:03