BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Mechaniczny Technologiczny

  1. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni - przewodnicząca;
  2. mgr Małgorzata Ciepłowska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. Paweł Bartkowski - student;
  4. Alicja Nakonowska - studentka;
  5. Damian Skórzewski - student.

Decyzja nr 278/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 15.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:27

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 14.02.2024 12:04